sahypa_banner

Öndüriji pes woltly predohranitel

Öndüriji pes woltly predohranitel

IEC 60269-3, BS1361 laýyklykda


 • Bahalandyrylan toklar:30A.60A.80A.100A
 • Bahalandyrylan naprýa: eniýe:AC 415V
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň beýany

  Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
  Marka ady: Etechin
  Ulanylyşy: pes ses
  Kuwwatlylygy bozmak: ýokary
  Howpsuzlyk ülňüleri: IEC
  Önümleriň ady: Ereýän predohraniteli kesiň
  Bahalandyrylan tok: 60a / 80A

  Gurnama ýollary: Awtobus zolagy
  Kepillik: 1 ýyl
  Funksiýa: Aýlawdan goramak üçin
  Quygylygy: 50 / 60Hz
  Material: Plastik
  Elektrik ömri: 1000000 gezek
  Model: predohraniteli kesiň

  Standart: BS1361 phaseeke faza (SP) ýa-da SPN ereýän predohranitel Gara bakelit materiallary mis geçiriji

  CUTOUT Fuse ulanyjylara doly howpsuzlygy we howpsuzlygy üpjün etmek we häzirki zaman estetikasy bilen gabat gelmek üçin döredildi.
  Olar gorag paýlanyşyny, zarbalardan we tötänleýin degmekden goramak üçin niýetlenendir.

  Ereýän predohranitel, esasan, ýüküň üstünden zynjyr we gysga utgaşma tok goragy üçin ulanylýar.Mundan başga-da, zerur bolsa beýleki DC zynjyrlarynda hem ulanylyp bilner
  Iň ýokary predohranitel
  Breakingokary döwmek ukyby
  ereýän predohranitel sap kümüş we doldurgyç ýokary silisiýa kwars çäge (98% ýa-da ondan köp SiO2)

  Qualityokary hilli predohranitel saklaýjy
  V0 standartly ýangyn saklaýjy gabyk
  ýokary tok ýygylygy naprýa .eniýa çydamly
  ýokary döwmek ukyby bilen
  ýokary ýylylyga garşylyk

  “STANDARD CUTOUTS” ýokary mehaniki we dielektrik güýji bolan ýokary derejeli fenolik ýa-da rezin galypdan ýasalan poroşokdan ýasalýar.Bedeniň gigroskopiki däl we yzarlama häsiýetleri bar.Terminal şertnamalary, köp ýyllap ulanylandan soňam kemsiz hyzmat edip bilýän fosfor bürünç ätiýaçlyk gysyş çeşmesi bilen gaplanan bürünçden ybarat.

  Aýratynlyk

  1. componentshli komponentler biri-biri bilen gulplanýar
  2. Rugsat berilmezligi üçin möhürlemek düzgüni
  3. 15 amperden umumy beden.100 amper
  4. Terminallar 35 inedördül metre çenli alýumin / mis geçirijiler üçin amatlydyr
  5. Elýeterli kabel kontaktlaryny aýlaň we aýyryň.
  6. 15 amper.100 amper.Bir polýusda we bitarap we üç polýusly bitarap konfigurasiýalarda.
  7. izolýasiýa edilen hyzmat BS 1361-1986 standart SRH sigortalary BS1361.1986 laýyk gelýär.Bar bolan tok 60 # 60 / 80A, 100 # 60 / 80A, 100 # 100A, 100 # 1P + N 60 / 80A, 100 # 1P + N 100A.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Harytkategoriýalary

  Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.