sahypa_banner

1P, 2P, 3P, 4P BCD egrisi, MCB, ETM3-100, AC, DC, 80A, 100A, 125A, kiçi zynjyr döwüji, kiçi tok öçüriji, din demir ýoly

1P, 2P, 3P, 4P BCD egrisi, MCB, ETM3-100, AC, DC, 80A, 100A, 125A, kiçi zynjyr döwüji, kiçi tok öçüriji, din demir ýoly

Öndüriji, OEM


 • Şahadatnama:KEMA / Dekra, CE
 • Standartlar:IEC / EN60898-1
 • Döwmek ukyby:6 / 10KA
 • Häzirki baha:6-63A
 • Naprýa: eniýe:AC 230 / 400V, 240 / 415V (DC Müşderiniň gözlegi hökmünde)
 • ETM3-100 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi, pudakda pes woltly terminal paýlanyşyna, öý we ýaşaýyş jaýy, energiýa, aragatnaşyk, infrastruktura, yşyklandyryş paýlaýyş ulgamy ýa-da motor paýlanyşy we beýleki ugurlar üçin ulanylýar.Olar gysga utgaşma we aşa ýükden goramak, gözegçilik we izolýasiýa üçin ulanylýar.Bu gurnama görnüşi MCB dünýäniň ähli ýurtlarynda we sebitlerinde diýen ýaly ulanylýar.

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň beýany

  ETM3-100 seriýaly MCB IEC 60898-1 standartyna laýyk gelýär.ETM3-100-iň döwüji kuwwaty 6KA.
  Geçiş görnüşi B, C, D egridir.
  Bahalandyrylan tok 63A, 80A, 100A, 125A.Esasan esasy tok öçüriji hökmünde ulanylýar.
  Geçiş görnüşi B, C, D egridir.
  Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa: eniýesi: AC, 230V, 240V, 230 / 240V (1 polýus);400 / 415V (2 polýus, 3 polýus).DC, 250V 1P, 500V 2P, 750V 3P, 1000V 4P.
  Singleeke polýus (1p), goşa polýus (2p), üç polýus (3p) we dört polýus (4p) bar.
  Önümlerde enjamlaşdyrylan pozisiýa görkezijisi bar, Gyzyl ýakylýar, Greenaşyl öçürildi.
  MCB terminallary, gurnama wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin barmak we el degirmek üçin döredilen IP20 goragydyr.
  ETM3-100 MCB, daşky gurşaw temperaturasynda -25 ° C-den 55 ° C-e çenli ygtybarly işläp biler.
  Elektrik ömri 8000-e çenli we 20000-e çenli mehaniki ömri bolup biler, IEC-iň talaby bolsa diňe 4000 amal we 10000 amal.
  Gurnama görnüşi EN60715 35mm din demir ýolunda oturdylmalydyr.

  Tehniki häsiýet

  Standart

  IEC / EN 60898-1

  Elektrik

  Bahalandyrylan tok

  A

  63 80 100 125

  aýratynlyklary

  Polýuslar

  1P 2P 3P 4P

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe Ue

  V

  230, 240, 230/400, 240/415

  Izolýasiýa koltage Ui

  V

  500

  Bahalandyrylan ýygylyk

  Hz

  50 / 60Hz

  Döwülen kuwwat

  A

  6KA

  Bahalandyrylan impuls naprýa .eniýe (1,2 / 50) Uipm çydam edýär

  V

  4000

  Dielektrik synag naprýa .eniýesi 1 minut üçin

  KV

  2

  Hapalanmak derejesi

  2

  Tema-magnit goýberiş häsiýetli

  BCD

  Mehaniki

  Elektrik ömri

  4000-den ýokary

  aýratynlyklary

  Mahaniki durmuş

  10000-den ýokary

  Aragatnaşyk ýagdaýynyň görkezijisi

  Hawa

  Gorag derejesi

  IP 20

  Malylylyk elementiniň sazlanyşynyň temperaturasy

  ° C.

  30 ýa-da 50

  Daşky gurşawyň temperaturasy (gündelik ortaça 35 ° C bilen)

  ° C.

  -25 ~ + 55

  Saklaýyş temperaturasy

  ° C.

  -25 ... + 70

  Gurnama

  Terminal baglanyşyk görnüşi

  Kabel / U görnüşli awtobus paneli / Pin görnüşli awtobus paneli

  Kabel üçin terminalyň ululygy ýokarky / aşagy

  mm²

  16,25, 35,50

  AWG

  18-3

  Awtobus paneli üçin terminalyň ululygy / aşagy

  mm²

  25

  AWG

  18-3

  Berkidiji moment

  N * m

  3.0

  Içinde.

  22

  Gurnamak

  DIN demir ýolunda FN 60715 (35mm)

  çalt gysgyç enjamy arkaly

  Baglanyşyk

  Topokardan we aşakdan

  Ilki bilen hil;goldaw iň möhümdir;iş hyzmatdaşlyk "biziň kiçi telekeçilik pelsepämiz, guramamyz ýokary hilli, ygtybarly, bitewiligi we bazara hemmetaraplaýyn ýokary hilli gyzgyn satylýan Hytaý MCB tok öçürijilerine eýerýär we yzarlaýar, binýadyň dinamikasyna düşüniň we dowamly üstünlik gazanmaga çalyşyň Gyzgyn satylýan Hytaý zynjyry döwüji, MCB, ilki bilen abraý, hyzmat diýseň möhümdir. Indi müşderilerimize ýokary hilli we elýeterli önümler we çözgütler bilen üpjün edip biljekdigimize söz berýäris. Biziň bilen howpsuzlygyňyz kepillendirilýär.

  Mikro zynjyr döwüjisi (Iňlis ady: Miniature Circuit Breaker), şeýle hem Micro Circuit Breaker diýlip hem atlandyrylýar, AC 50 / 60Hz derejeli naprýa 23eniýe 230 / 400V naprýa .eniýeniň aşa ýüklenmegi we gysga utgaşdyrylmagy üçin amatly we tok 63A çenli.Adaty ýagdaýlarda, setiriň ýygy-ýygydan öwrülmegi üçin ulanylýar.Miniatýura öçürijiler esasan senagat, söwda, beýik we ýaşaýyş jaýlary ýaly dürli ýerlerde ulanylýar.Önüm GB10963.1, IEC60898 standartlaryna laýyk gelmelidir.Miniatýura zynjyry döwüjiniň ösen gurluşy, ygtybarly öndürijiligi, güýçli döwmek ukyby, owadan görnüşi we ykjam görnüşi bar.Ofis binalarynda, ýaşaýyş jaýlarynda we şuňa meňzeş binalarda yşyklandyryş, paýlaýyş liniýalary we enjamlary aşa ýüklemek we gysga utgaşdyrmak üçin ulanylýar, şeýle hem ýygy-ýygydan işlemek we setirleriň öwrülmegi üçin ulanylyp bilner.Esasan senagat, söwda, beýik we ýaşaýyş jaýlary ýaly dürli ýerlerde ulanylýar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň