SY2
SY11
SY3
banner4
banner5

hakdaus

20 ýyldan gowrak bazar tejribesi bolan ISO9001 dolandyryşy bilen tassyklamak.Kompaniýa çig mal urmak, emele getirmek, kebşirlemek, pürkmek, ýygnamak we gözden geçirmek ýaly önümçilik prosesleriniň doly toplumyny öz içine alýar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa önümleriň ýokary hilini üpjün etmek üçin tamamlanan gözleg laboratoriýasyny gaýtadan işleýär.

Koprak oka
kompaniýasy

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • new_img

  Zynjyr döwüji näme we näme edýär

  15-2022-nji oktýabr

  döwüji: Elektrik togtadyjy, adaty zynjyr şertlerinde toky alyp bilýän, göterip we döwüp bilýän we belli bir wagtyň içinde adaty bolmadyk tok şertlerinde tok geçirip, göterip we döwüp bilýän kommutasiýa enjamyna degişlidir.Zynjyr döwüjiler ýokary woltly zynjyr arakesmesine bölünýärler ...

 • new_img

  Liwiýa 2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2-nji iýun aralygynda sergi gurýar.

  Maý-30-2022

  “Liwiýa binasynyň” 12-nji neşiri 2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2-nji iýun aralygynda Liwiýanyň Tripoli halkara ýarmarkasynda geçiriler.Jikme-jiklikleri görmek üçin resmi web sahypasyna basmagyňyzy haýyş edýäris: https://www.libyabuild.com/ Liwiýa Build, işewürligi ýeňilleşdirmek üçin gurluşyk jemgyýetini Liwiýa getirdi we n ...

 • new_img

  2022 Etechiniň topar döretmek işi Geçen hepde geçirildi

  Maý-25-2022

  Etechin toparynyň topary geçen hepdäniň ahyrynda geçirildi.Bir günlük kompaniýa topary gurmak işine gatnaşdyk.Diňe bir gün bolsa-da, maňa köp peýda getirdi we köp zat gazandy.Topar gurmak işiniň başynda hemmeler ...

Koprak oka