sahypa_banner

ETB04

ETB04

MCB awtobus paneli gurnamasynda üç fazaly 250A wilka
Esasy Busbar 250A 50 / 60Hz çenli
Şahamçanyň döwüjisi - görnüşini dakyň

ETB04 üç fazaly Pan gurnamasy, ýörite gurlan berkitmelere ýönekeý, çalt we doly integrasiýa üçin niýetlenendir.Her pan gurnamasy, zynjyrlary soňky paýlamak we goramak üçin zerur bolan ähli komponentleri, ýagny polat berkitme plastinkasyny, DIN demirýol awtobus panelini ýygnamak, gelýän birikmeleri öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Standartlar: BS / EN / IEC 61439-2
Reýting: bu model dürli galyňlykdaky mis ulanylyşy bilen 3 çarçuwa bölünipdi.100A.2.5mm
Işleýiş naprýa: eniýesi: 400 / 415V
Quygylygy: 50 / 60Hz
Gelýänler: Mugt dizaýn / MCB, ISOLAOTR, MCCB, WIRING bolup biler
Çykýan: bazanyň demirýoluna oturdylan şaha. Bazanyň demir ýoly müşderiniň islegine görä dizaýn edilip bilner,
Aýry gabawda gurmak üçin amatly4,6,8,12,18 NEW 24 Way (TP) opsiýalary
Doly örtülen üznüksiz mis busbar25kA gysga aýlaw kuwwaty
Gyzgyn nokatlaryň töwekgelçiligini aradan aýyrmak üçin bir bölek (kebşirleme ýa-da perçin ýok) fazaly awtobuslar
6kA, 10kA we 15kA MCB we uçýan gurşun RCBO-laryny kabul edýär

Aýratynlyk

1. Izolýasiýa gaby üçin ýangyna garşy material
2 .Giriş wyklýuçateli: 3Pase Mcb, Isolator, Elcb, MCCB 250A çenli
3. Çykýan: 72 mm çenli, 25mm aralykda: islendik görnüşli plugin MCB
4 .Gurnama binýady talap edilişi ýaly branch şaha we esasy döwüji üçin aýratyn ýasalyp bilner
5. Bir bölek hökmünde ýasalan esasy mis çybyk we şahasy
6. Dürli esasy döwüjä görä laýyk baglanyşyk baglanyşygyny ediň.
7. Aýlanan ýuwuja görä, DB-de döwüjileriň beýikligini sazlamak üçin bazanyň beýikligini sazlap bilersiňiz ..

Standart

IEC61439-2: 2011

Bahalandyrylan tok:

125 / 250A

Mis galyňlygy

2.0 / 2,5 mm

Material

Gaplanan mis arassalygy 99,7%

Şahadatnama

-

Döwmek ukyby

Icw 20KA - 0.2S (3 fazaly esasy awtobus)
17KA - 0.25S (3 fazaly esasy awtobus paneli)

Gelýän

3 fazaly MCB, izolýator, ELCB, MCCB 250A çenli

Çykmak

72 polýusa çenli islendik görnüşdäki MCB ýoly

Wayok

4W, 6W, 8W, 10W, 12W, 14W, 16W, 18W, 20W, 22W, 24W

Şahamça döwüji

MCB görnüşini dakyň

Gurnama bazasy

Müşderi görkezildi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň