sahypa_banner

Liwiýa 2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2-nji iýun aralygynda sergi gurýar.

“Liwiýa binasynyň” 12-nji neşiri 2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2-nji iýun aralygynda Liwiýanyň Tripoli halkara ýarmarkasynda geçiriler.

Jikme-jiklikleri görmek üçin resmi web sahypasyna basyň: https://www.libyabuild.com/

“Liwiýa Build” bir wagtyň özünde, bir ýerde işewürlik we aragatnaşyk mümkinçiliklerini ýeňilleşdirmek üçin gurluşyk jemgyýetini Liwiýa getirdi.Gyzykly bolsaňyz, sergä baryp görmegiňizi haýyş edýäris.

Liýanyň salgysy / geçiriljek ýeri ýarmarka / sergi: Tripoli halkara ýarmarkalary, Tripoli, Liwiýa.(Aman bankynyň gapdalynda)

Epidemiýa sebäpli bu sergä gatnaşyp bilmeýändigimiz gaty gynandyryjy.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyzy we önümimizi elmydama onlaýn görkezýäris.

web sahypamyzy görmegiňizi haýyş edýäris: www.cnetec.com, facebook sahypasy: facebook.com/etechin

Biz kiçi tok öçüriji (MCB), Galyndy tok öçüriji (RCCB, ELCB), artykmaç ýük goragly galyndy tok öçüriji, izolýator wyklýuçateli, paýlaýyş tagtasy (loadük merkezi), Pan gurnama (MCB Chassis), Hytaýda Busbar hünärmen öndürijisi .Prefektiň hilini, amatly bahasyny üpjün ediň.Önümler KEMA, Dekra, CE, CB şahadatnamasyna laýyk gelýär.

svwqq

Iş wagty: 30-2022-nji maý